Przykładowe dokumenty:

1. Sprzedaż lub darowizna działki:

2. Sprzedaż lub darowizna lokalu stanowiącego odrębną własność:

3. Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

4. Testament:

5. Pełnomocnictwo dotyczące nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

6. Akt poświadczenia dziedziczenia:

7. Umowa majątkowa małżeńska:

8. Umowy spółki:

9. Zmiana umowy spółki:


Wymienione powyżej dokumenty są dokumentami przykładowymi, dlatego przed każdą czynnością prosimy kontaktować się bezpośrednio z KANCELARIĄ osobiście, telefonicznie lub e-mailem.